Про продукт

Сool Credit надає один різновид споживчих кредитів - кредитний продукт Pay Day Loan, що має наступні істотні характеристики:

Сума
Сума кредиту від 500 до 20000 грн
Процентна ставка
В Cool Credit Ви маєте можливість використовувати акційну процентну ставку за кредитом, а саме 1,95% в день (річна процентна ставка 702%). Це на третину вигідніше від стандартної ставки у 3% в день (річна процентна ставка 1080%). Реальна річна процентна ставка від 27044,97%, за кредит строком 30 днів та акційною ставкою 1,95%, до 2073217,13%, за кредит строком 7 днів та стандартною ставкою 3%.
Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії
Акційна процентна ставка застосовується у межах строку кредиту, зазначеного в договорі на момент його укладання, якщо впродовж цього строку або трьох календарних днів після закінчення такого строку споживач здійснить повне погашення заборгованості за кредитним договором
Термін кредитування
Від 7 до 30 днів з можливістю пролонгації.
Пролонгація
Необмежена кількість пролонгацій терміном від 5 до 30 днів. Для пролонгації треба сплатити нараховані відсотки.
Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України
супровідні послуги відсутні
Потрібно мати для оформлення кредиту
ІПН, чинний паспорт громадянина України, власна гривнева банківська карта будь-якого банку України, Ваш особистій фінансовий номер телефону, телефон.
Вік позичальника
Від 18 до 75 років
Спосіб отримання кредиту
Онлайн на власну банківську карту
Переваги
У нас Ви можете обійтися без гарантії та поручителя. Вигідні умові пролонгації, адже Ви сплачуєте нараховані відсотки та зменшуєте суму боргу. Відсутність скритих платежів та прозорі умови кредитування. Можливість дострокового погашення кредиту, сплачуючи відсоток лише за фактично використаний термін кредитування.Можете розраховувати на нашу допомогу, навіть коли Вам відмовляють у кредиту в традиційних фінансових установах.
Гіперпосилання на вебсторінку, де розміщено умови типового кредитного договору та внутрішні правила надання фінансових послуг
Дострокове розірвання кредитного договору
Позичальник має право розірвати укладений кредитний договір протягом чотирнадцяти календарних днів з дати його укладання, повідомивши про це Кредитодавця письмово до спливу зазначеного чотирнадцятиденного періоду. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від укладення кредитного договору, Позичальник повинен повернути Кредитодавцю кошти, одержані згідно з таким договором та сплатити проценти за ставкою, визначеною умовами договору, за період з моменту отримання коштів і до моменту їх повернення.

Увага! Рекомендуємо негайного інформувати Сool Credit про несанкціонований доступ до Вашого особистого кабінету на веб-сайті www.coolcredit.ua або про зміну Вашої інформації, що міститься в особистому кабінеті.

Інформація про дві послуги з надання кредиту одного різновиду

(умови визначаються в залежності від виконання споживачем вимог для застосування Акційної процентної ставки)

Тип кредиту
Кредит, за яким споживачем виконано вимоги для застосування Акційної процентної ставки
Кредит, за яким споживачем не виконано вимоги для застосування Акційної процентної ставки
Строк кредиту, погоджений на момент укладання договору
30 днів
30 днів
Сума кредиту
1 000 грн.
1 000 грн.
Розмір процентної ставки за користування кредитом
Стандартна процентна ставка -3% на день на весь строк фактичного користування кредитом відповідно до умов укладеного Договору
Акційна процентна ставка -1,95% на день на строк кредиту, погоджений під час укладання Договору.
Стандартна процентна ставка -3% на день на весь строк фактичного користування кредитом відповідно до умов укладеного Договору
Акційна процентна ставка -1,95% на день на строк кредиту, погоджений під час укладання Договору.
Реальна річна процентна ставка
246221,39% - у разі застосування Стандартної процентної ставки
27044,97% - у разі застосування Акційної процентної ставки
246221,39% - у разі застосування Стандартної процентної ставки
27044,97% - у разі застосування Акційної процентної ставки
Сума до погашення, передбачена договором на момент його укладання
Всього: 1585 грн., з яких:
сума кредиту: 1000 грн.;
сума процентів: 585 грн.
Всього: 1585 грн., з яких:
сума кредиту: 1000 грн.;
сума процентів: 585 грн.
Строк фактичного користування кредитом
30 днів
35 днів
Застосована умова про нарахування процентів за користування кредитом
Нарахування процентів за Акційною процентною ставкою -1,95% на день
Нарахування процентів за Стандартною процентною ставкою - 3% на день
Сума заборгованості, що підлягає сплаті станом на останній день строку фактичного користування кредитом
Всього: 1585 грн., з яких:
сума кредиту: 1000 грн.;
сума процентів: 585 грн.
Всього: 2050 грн., з яких:
сума кредиту: 1000 грн.;
сума процентів: 1050 грн.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У разі користування фінансовою послугою, що надається Сool Credit, можливі наступні наслідки для споживача: зміна кредитної історії позичальника, прострочення виконання грошового зобов’язання, взаємодія кредитодавця з позичальником в межах укладеного кредитного договору, відступлення права грошової вимоги за кредитним договором на користь третіх осіб та інші наслідки, що можуть виникнути відповідно до чинного законодавства України та укладеного договору.

У разі невиконання/прострочення виконання споживачем грошового зобов'язання згідно з кредитним договором, позичальнику на 4-й календарний день прострочення одноразово нараховується неустойка у розмірі 50% від суми кредиту (не застосовується на час дії карантину).

У випадку невиконання позичальником умов для застосування акційної процентної ставки (погашення заборгованості в межах строку кредиту або протягом трьох календарних днів після закінчення такого строку), користування кредитом для нього стає доступним виключно на стандартних умовах — за стандартною процентною ставкою.

Також попереджаємо про:

те, що порушення виконання зобов'язання щодо повернення кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання кредиту надалі;

те, що фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту;

те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

те, що фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами кредитних договорів тільки за згодою сторін;

можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

те, що можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.