Про Нас

Юридична інформація

Найменування фінансової установи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУЛ КРЕДІТ»

Ідентифікаційний код: 43708723

Місцезнаходження:
Україна, 03150, місто Київ, Вулиця Ділова, будинок 6
Тел.: 0 800 353 207
Електронна адреса: info@coolcredit.ua
Веб-сайт: www.coolcredit.ua
Скарги клієнтів приймаються за адресою місцезнаходження фінансової установи та електронною адресою, що вказані вище.

Державна реєстрація юридичної особи:
Дата й номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – 14.07.2020, 1 070 102 0000 088193.

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
Надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту.

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Національним банком України відповідно до рішення від 30.12.2020 No 21/2278-пк; анулювання та призупинення дії свідоцтва про реестрацію фінансової установи не застосовувалось.
30.12.2020 No 21/2278-пк;
Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту) відповідно до рішення Національного банку України від 30.12.2020 No21/2279-пк; ліцензія безстрокова; тимчасового призупинення дії ліцензії та/або анулювання ліцензії не застосовувалось.

Перелік засновників (учасників) фінансової установи:
МОНІ ТЕК ЕЙ.ЕС., країна резиденства: Чеська Республіка, місцезнаходження: Чеська Республіка, Вацлавске намнєсті 841/3, Нове Мнєсто, 110 00 м. Прага 1, Чеська Республіка, номер компанії 08851484.

Кінцеві бенефіціарні власники (контролери):
Прохазка Радек, 27.06.1983 р/нар., Чеська Республіка, 25082, місто Ували, вулиця Врхліцкего, будинок No1383. Характер бенефіціарного володіння-непрямий, частка – 60%;
Фріч Павел, 21.05.1983 р/нар., Чеська Республіка, 12800, місто Прага 2, район Вишеград, вулиця Пршемислова, будинок No94/7. Характер бенефіціарного володіння-непрямий, частка – 40%.

Відомості про склад виконавчого органу фінансової установи:
Виконавчий орган складається з Дирекції, а саме:

Генеральний директор – Радек Прохазка;
Виконавчий директор – Павел Фріч.

Відомості про склад наглядової ради фінансової установи:
Наглядова рада складається з 2 (двох) членів:
Роман Прохазка – Голова Наглядової ради;
Шарка Фрічова – Членкиня Наглядової ради.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:
Відокремлені підрозділи не створювались.

Кількість часток в статутному капіталі фінансової установи, які знаходяться у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частка яких у статутному капіталі фінансової установи перевищує п’ять відсотків:

Члени виконавчого органу:
Радек Прохазка опосередковано володіє 60% статутного капіталу;
Павел Фріч опосередковано володіє 40% статутного капіталу.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:
Щодо фінансової установи відсутні порушені провадження про банкрутство, застосування процедури санації.

Рішення про ліквідацію фінансової установи:
Рішення про ліквідацію фінансової установи відсутні.

Ціни/тарифи фінансових послуг:
Кредитний посередник: відсутній.
Ціни й тарифи фінансових послуг визначаються відповідно до умов договору, згідно якого Клієнт бажає отримати фінансові послуги. Додаткова інформація про ціни/тарифи, що визначені договором, розміщена на сайті Компанії.

Звіт про корпоративне управління фінансової установи:
не розкривається у зв’язку з тим, що фінансова установа не створена у формі акціонерного товариства.

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання фінансових послуг:
а) можливість і порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг:
– Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок позасудового урегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання фінансових послуг, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства;
– Скарги й письмові звернення громадян приймаються за адресою: вулиця Ділова, будинок 6, місто Київ, Україна, 03150, а також на е-mail: info@coolcredit.ua. Скарги й письмові звернення громадян розглядаються в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян»;
– Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється у порядку, встановленому договором та чинним законодавством України.
б) наявність гарантійних фондів або компенсаційних схем, які застосовуються відповідно до законодавства:
Наявність гарантійних фондів або компенсаційних схем законодавством не передбачено.

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
Державне регулювання діяльності фінансової організації здійснює Національний банк України; адреса для листування: вулиця Інститутська, 9, місто Київ, 01601; тел.: 0 800 505 240, е-mail: nbu@bank.gov.ua;
Орган з питань захисту прав споживачів – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України; адреса для листування: вулиця Інститутська, 9, місто Київ, 01601; адреса для подачі письмових звернень громадян: вулиця Інститутська, 11-б, місто Київ-8, 01601; тел.: 0 800 505 240, е-mail: nbu@bank.gov.ua;
Інформація на сайті Національного Банку України про захист прав споживачів: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, які надаються іншими фінансовими установами:
Фінансова установа не надає і не пропонує фінансові послуги, які надаються іншими фінансовими установами.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Правові наслідки і порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:
Позичальник має право достроково повернути кредит як в повному обсязі, так і частинами, сплативши відсотки за користування кредитом, виходячи з фактичного залишку суми кредиту й терміну користування кредитом. Наслідками чого є виконання умов кредитного договору. Будь-які додаткові оплати, комісії, штрафи за дострокове повернення кредиту – відсутні.

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:
Інформація про додаткові послуги буде зазначена після укладання договорів із відповідними установами. Фінансова установа не надає додаткових фінансових послуг. Послуга ідентифікації через Систему BankID НБУ надається безкоштовно.

Відомості про місцезнаходження фінансової установи:
Адреса:
Україна, 03150, місто Київ, Вулиця Ділова, будинок 6
Режим робочого часу фінансової установи
Робочі дні: Пн-Пт з 09:00 до 13:00

Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua/.

Юридическая информация – действующаяпо 27.07.2023